L-test hos Polisen:

Navn på hunden:
Tilgjenge-
lighet
Kamplyst
Temper-
ament
Skärpa
Forsvars-
lyst
Nerve-
konst.
Hardhet
Dådkraft
 
Skudd
 
Godkjent
Bn Stalakitt Mindre tilgjengelig Stor Livlig Liten Liten Måttlig Något vek Liten Fast
Godkjent Polis/vekter

 

Bn Peridotitt Tillgänglig, öppen Stor Mkt.livlig Måttlig Liten Måttlig Måttligt hård Liten Fast Godkjent Polis/vekter
Bj Hector +3 +3 +3 -2 +1 +2 +3 +2 Fast Godkänd
Bf Dr Frankenstein                    
Be Tiger                    
Be Gepard Tillgänglig, öppen Måttlig Livlig Måttlig Liten Måttlig Något vek Liten Fast  
Be Panter                    
Bg. Anton Tillgänglig, öppen Stor Livlig Liten Liten Måttlig Något vek Måttlig Fast Godkänd
Bb Tetris Tillgänglig, öppen Stor Mkt.livlig Liten Måttlig Måttlig Något vek Stor Fast Godkänd
Anbefalt som polishund 1/11-04
Bb Starcraft Öppen & Tilgj Stor Mkt.livlig Liten Liten Måtlig Måtlig Måtlig Ej provad ännu politihund i Finland
Alopex Lagopus  Ay Tillgänglig, öppen Måttlig Livlig Livlig Liten Måttlig Vek Liten Fast Godkänd
Acheron Az Tillgänglig, öppen Stor Livlig Måttlig Måttlig Nervfast Något vek Måttlig Fast Godkänd
Hårteigen Aw                    
Lupus Tundarum Au.
Tilgj. Stor Mkt.livlig Liten Liten Måttlig Ngt. vek Obetydlig Fast Godkjent
Lupus Campestris Au. Tilgj. Stor Livlig Liten Liten Måtlig Ngt. vek Liten Fast Godkjent
Lupus Lupus Au. 
Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Nervfast Måtlig Måtlig Fast Godkjent
Semiramis Ar.                    
Taiga Aq                    
Alpin Aq                    
Polar Aq.
                Fast Godkjent
Arktis Aq. Tilgj. Måtlig Livlig Liten Måtlig Nervfast Måtlig Stor Fast Godkjent
Adobe Acrobat Ap.                 Fast
Godkjent norsk test 200p
Internet Explorer Ap. Tilgj. Stor Mkt. livlig Liten Måtlig Måtlig nervfast Måtl. hård Stor Fast Godkjent
Bajazzo An. (Terv)   Tilgj.               Fast Godkjent
Pilt Al. Tilgj. Stor Mkt. livlig Liten Måtlig Måtlig nervefast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Oter Ah Overdrevet tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Måtlig nervefast Ng. vek Stor Fast Godkjent
Ilder Ah.
(Forsvarets/military)
                  Godkjent
Xantha Belkira Af Tilgj. Stor Livlig Liten Måtlig Nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Aloria Belkira Af Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Måtlig nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Kheran Belgarion Af Tilgj. Stor

Mkt.

livlig

Måttlig Liten Måtlig nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Medea Ac Tilgj. Stor Mkt. livlig Liten Måttlig Måtlig nervfast Vek Liten Fast Godkjent
Atilla Ac Tilgj. Stor Livlig Måtlig Stor Nervfast Måtlig Måtlig Fast Godkjent
Virgil Ac +3 +3 +3 -2 +2 +1 +1 +1 Gk.
Godkjent
norsk-test
178p.
Crocuta Crocuta. Ab Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Måtlig Nervfast Ng. Vek Måtlig Fast Godkjent
Fernando de Ibaraa Å Tilgj. Stor Mk.Livlig Måtlig Måtlig Måtlig Nervfast Måtlig Måtlig Fast Godkjent
Mordor Z Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Nervfast Ngt. vek Måtlig Fast
Godkjent
Sarnvad Z                  
Godkjent
Sirith Z Tilgj. Stor Livlig Liten Liten Måtlig nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Kiril Z Tilgj. Stor Livlig Måtlig Liten Måtlig nervfast Ng. vek Liten Fast Godkjent
Loco Ø                  
Godkjent
Insane Ø                  
Godkjent
Lavinia X Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Nervfast Ngt. vek Måtlig Fast Godkjent
Lucifer X Tilgj.  Mkt. stor Livlig Måtlig Stor Måtlig nervfast Måtlig hård Måtlig Fast
Godkjent
Belsebub X Tilgj. Stor Livlig Måtlig Liten Nerv. tend. Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Fortuna X Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Nervfast Hård Stor Fast
Godkjent
Medusa X Tilgj. Stor Livlig Måtlig Liten Rel. nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Meles Meles W Tilgj. Stor Livlig Måttlig Måttlig Måtl. nervfast Ngt. vek Måttlig Fast
Godkjent
Martes Foina W                  
Godkjent
norsk-test
Enhydra Lutris W                  
Godkjent
norsk-test
Mustela Nivalis W Tilgj. Måtlig Livlig Liten Liten Nervfast Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Ered Luin U. Tilgj. Stor Livlig Liten Måtlig Rel. nervfast Måtlig Stor Fast Godkjent
Mefisto R +3 +2 +1 +1 +3 +1 +1 +1 Fast
Godkjent
Faust R                  
Godkjent
Valentin R                  
Godkjent
norsk-test
Kengu O                  
Godkjent
Faramir N Tilgj. Stor Livlig Måtlig Måtlig Rel. nervfast Ngt. vek Måtlig Fast
Godkjent
Gandalv G Tilgj. Stor Livlig Liten Måtlig Nervøse tendenser Måtlig hård Stor Fast
Godkjent
Max Tilgj Stor Mkt. livlig Liten Måtlig Måtlig nervfast Något vek Måtlig Fast
Godkjent
Importer:                    
Armas                   gk. polishund fra 9/10-05
Xlean v. J Tilgj. Måtlig Livlig Liten Liten Måtlig Ng. vek Måtlig Fast Godkjent
Jaguar DC Tilgj. Stor Livlig Liten Liten Ngt. nervøs Måtlig Måtlig Fast Godkjent
Jerv des LM +3 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 Fast
Godkjent
                     

De hundene vi mangler vil vi gjerne ha resultat på !


Copyright© All rights reserved.